โปรแกรมที่ 7 ขนมลิ้นหมา

ลิ้นหมา ภูมิปัญญาโบราณ อร่อยลิ้น
หอมหวาน ตามมาทานที่บ้านหลวง

  • รับเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ (ช่วงเวลา 9.00-12.00น.)

  • จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด ที่รับได้ต่อรอบ 10 คน

ค่าบริการติดต่อได้ที่
ชื่อ: คุณอำนวย มหาวรรณ์
360 ม.6 บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0846084889

Scroll to Top