สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

8
วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล
วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตั้งอยู่หมู่ 6 ต.โหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยคงแบบฉบับแบบล้านนาเดิม...
อ่านเพิ่มเติม
442010
พิพิธภัณฑ์บรรพชน ศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์
ศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ไม่ว่าจะเป็นศาสตราวุธ...
อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top