โปรแกรมที่ 10 น้ำหมักจุลินทรีย์

นํ้าหมักจุลินทรีย์ มีดีกว่าที่คิด

  • รับได้ทุกวัน (ช่วงเวลา 8.30-16.00น.)

  • จํานวน เข้าร่วมสูงสุดที่รับได้สองคน 10 คน

ค่าบริการติดต่อได้ที่
ชื่อ: คุณสมศักดิ์ พลหาญ
182 ม.6 บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0888018610

Scroll to Top