โปรแกรมที่ 1 ปั้นดิน

" รังสรรค์ปั้นดินให้เป็นงานศิลป์ ชิ้นเดียวในโลก "

  • เสาร์-อาทิตย์ (แจ้งล่วงหน้า 5 วัน) (ช่วงเวลา 14.00–16.00 น.)
  • กลุ่มละ 5 คนจำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด ที่รับได้ต่อรอบ 10 คน

ค่าบริการติดต่อได้ที่
ชื่อ: คุณมานิตย์ บรรชัย 207 ม.6 บ้านหลวง
ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0994265899

Scroll to Top