โปรแกรมที่ 2 ผ้ามัดย้อม

“รู้จักธรรมชาติ ผ่านสีสันผ้ามัดย้อม”

  •  จันทร์-ศุกร์ (ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์)
    (ช่วงเวลา 9.00-16.00น.)
  • จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด ที่รับได้ต่อรอบ 5 คน

ค่าบริการติดต่อได้ที่
ชื่อ: คุณสุนิสา นัดวิไล
314 ม.6 บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 091-7293782

Scroll to Top