โปรแกรมที่ 3 ยาดมสมุนไพรบ้านคุณหมอ

ยาดมสมุนไพรบ้านคุณหมอ สูดดมเมื่อใด หอมชื่นใจทุกครา

  • รับได้ทุกวัน (ช่วงเวลา 9.00-16.30น.)

  • จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด ที่รับได้ต่อรอบ 10 คน

ค่าบริการติดต่อได้ที่
ชื่อ: คุณภาคิน นันทจันทร์
314 ม.6 บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 098-9825244, 089-6336639

Scroll to Top