โปรแกรมที่ 4 เครื่องประดับธรรมชาติทำมือ

พร้าวพราว ร้อยเรื่องราว ผ่านงานเครื่องประดับ

  • ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น. รับได้ทุกวัน
  • จํานวนผู้เข้าร่วมสูงสุด ที่รับได้ต่อรอบ 10 คน

ค่าบริการติดต่อได้ที่
ชื่อ: คุณประทุมทิพย์ บรรชัย
โทรศัพท์ 0871832992

Scroll to Top