โปรแกรมที่ 9 แคบหมูบ้านหลวง

แคบหมูบ้านหลวง ชิ้นหลวงๆ กรอบเต็มคํา ลำแต้ๆ เจ้า

  • รับได้ทุกวัน (ช่วงเวลา 9.00-16.00น.)

  • จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด ที่รับได้ต่อรอบ 10 คน

ค่าบริการติดต่อได้ที่
ชื่อ: คุณรสริน ธรรมชัย
104 ม.6 บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0885563893, 0648412165

Scroll to Top