โปรแกรมที่ 6 โคมกระดาษสา

แสงสว่างน่าพาชีวิตสดใส เชิญชวนมา
ทําโคมกระดาษสาล้านนาเน้อเจ้า

  • รับเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ (ช่วงเวลา 9.00-16.00น.)

  • จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด ที่รับได้ต่อรอบ 10 คน

ค่าบริการติดต่อได้ที่
ชื่อ: คุณวัลยา สิทธิ
489 ม.6 บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 096-7237523, 061-7826489

Scroll to Top