โปรแกรมท่องเที่ยวโดยรถอีแต๊ก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวบ้านหลวง

 

เชิญชวนมาสัมผัสวิถีชุมชน สัมผัสธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์


จองโปรแกรมติดต่อ คุณมานิตย์ บรรชัย โทรศัพท์ 0994265899

หรือ คุณประทุมทิพย์ บรรชัย 0871832992

โปรแกรม 1 วัน หรรษา…
 • ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
 • เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนคนบ้านหลวง
 • ทานข้าวเที่ยงประสาชาวบ้าน
 • กิจกรรมปลูกกล้วยไม้ถวายวัด
 • กราบขอพรและเยี่ยมชม พระธาตุดอยเวียงชัยมงคล
 • สปาเท้ากลางแม่น้ำ
โปรแกรม 1 วัน 1 คืนแสนชื่นใจ…
 • ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
 • เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนคนบ้านหลวง
 • ทานอาหารเที่ยงประสาชาวบ้าน
 • กิจกรรมปลูกกล้วยไม้ถวายวัด
 • กราบขอพรและเยี่ยมชม พระธาตุดอยเวียงชัยมงคล
 • สปาเท้ากลางแม่น้ำ
 • เข้าที่พัก ทานอาหารเย็น
 • รุ่งเช้า กับกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคล
 • ทานอาหารเช้าร่วมกัน

นั่งรถอีแต๊กเที่ยวเก็บบรรยากาศ
หนึ่งเดียวในชุมชนบ้านหลวง

เริ่มต้นด้วย Welcome drink จากน้ำสมุนไพรในหมู่บ้าน และขนมแล้วแต่วัตถุดิบประจำฤดูขณะนั้น ที่ สมถะฟาร์ม (sa-ma-tha) เชียงใหม่ 

หรือถ้าวันนั้น มีกาดก้อมวิถีคนพร้าว จะพาแวะที่กาด เพื่อทานอาหารเช้า และลองทำขนมหรืออาหารที่ขาย ณ กาดก้อม

ต่อด้วยไปกราบพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ปลูกกล้วยไม้คืนป่า พร้อมชมวิวเมืองพร้าว 
ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านคนกับดินโฮมสเตย์

ช่วงบ่ายจะไปต่อที่ พิพิธภัณฑ์บรรพชน เฮือนหลวงมหาวรรณ์ เยี่ยมชมโบราณวัตถุที่พบในชุมชน และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน  

ต่อด้วย นั่งรถอีแต๊ก ทัวร์รอบชุมชน

วิวทิวทัศน์ ชุมชนบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

สปาเท้ากลางแม่น้ำ พร้อมรับประทานอาหารว่าง กาแฟดริป (แล้วแต่ความต้องการของนักท่องเที่ยว)

สำหรับโปรแกรม 1 วัน 1  คืนแสนชื่นใจ นั้นจะเพิ่มเติมจาก 1 วันหรรษาด้วยการพักผ่อนในที่พักแบบโฮมสเตย์ในบรรยากาศแสนอบอุ่น ทานอาหารเย็นให้อิ่มท้อง แล้วตื่นมาทำกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ก่อนทานอาหารเช้าที่จัดเตรียมให้ด้วยใจ

Scroll to Top